Víte jak spolu reagují Vaše léky?

Investovali jsme do systému k zjišťování lékových interakcí mezi léky, které od nás odebírají naši zákazníci.

Jedná se o nadstandardní program farmaceutické péče, který umožní sledovat vzájemné interakce léků a předcházet tak nepříjemnostem, případně zdraví ohrožujícím událostem.

Nejlepších výsledků je možné dosáhnout u zákazníků, kteří využívají naši věrnostní klientskou kartu, díky níž máme neustále aktuální informace o lécích, které pacient užívá, díky čemuž jsme schopni okamžitě reagovat a najít řešení.

O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léků dojde ke změně účinku některého z nich. Příčinou změněného účinku může být i potrava, nápoje nebo jiné chemické látky, které se dostanou do organizmu z okolí.

Lékové interakce jsou závažnou příčinou toxicity a nežádoucích účinků léků. Výskyt nežádoucích účinků léčiv je závislý na počtu současně podaných léků. Čím jich pacient dostává více, tím je vyšší riziko nežádoucích účinků. 

Výskyt lékových interakcí mohou zvyšovat i sami pacienti svým samoléčitelstvím, o kterém většinou neinformují ošetřujícího lékaře. Významně vyšší výskyt lékových interakcí se objevuje u pacientů starých, chronicky nemocných a těžce nemocných. Incidence lékových interakcí je závislá též na počtu podávaných léků, genetických dispozicích a současně probíhajícího onemocnění (např. onemocnění jater, ledvin, horečka).  

Citace z článku Doc. MUDr. Milana Grundmanna, CSc. z Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice v Ostravě

V případě zjištění interakce Vám pomůžeme najít řešení ve spolupráci s Vaším ošetřujícím lékařem.  

Zavedení  systému bylo nákladné, ale služba Vám bude poskytnuta zdarma, na základě dobrovolnosti.