Elektronický recept

Od roku 2008 Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv umožňuje lékařům vystavování a lékárnám přijímání  elektronických receptů.

Rozdíl mezi elektronickým a normálním receptem je z našeho pohledu minimální. V případě elektronického receptu jsou razítko a podpis lékaře nahrazeny čárovým kódem a číselným identifikátorem.

Elektronickou preskripci (elektronické předepisování léčivých přípravků) upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a vyhláška č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Lékárna Pod Štítem je schopna na základě elektronického receptu vydat svým zákazníkům léky předepsané takto jejich lékařem.

Vlastní recept může pacient získat několika způsoby:

V tištěné podobě

Pacient od lékaře obdrží elektronický recept s čárovým kódem a identifikátorem (na receptu jsou rovněž uvedeny osobní údaje pacienta a údaje o předepsaných léčivých přípravcích). Tato forma vyžaduje návštěvu pacienta v ordinaci lékaře.

Ve formě e-mailu

Pacient od lékaře obdrží elektronický recept v PdF formátu na svůj e-mail. V rámci ochrany osobních údajů je uvedeno pouze jméno a příjmení pacienta, ostatní údaje jsou obsaženy v čárovém kódu a identifikátoru. Pacient si elektronický recept vytiskne na svém počítači a odevzdá ho v lékárně. Tato forma se používá v případech, kdy není nutná návštěva pacienta v ordinaci lékaře spojená s kontrolou zdravotního stavu (jde zejména o předpis opakujících se léčivých přípravků).

Ve formě SMS

Pacient od lékaře obdrží ve formě SMS na svůj mobilní telefon pouze identifikátor elektronického receptu (čísla a písmena pod čárovým kódem). Identifikátor elektronického receptu pak pacient nadiktuje v lékárně při vyzvednutí léčivých přípravků. Tato forma se používá v případech, kdy není nutná návštěva pacienta v ordinaci lékaře spojená s kontrolou zdravotního stavu (jde zejména o předpis opakujících se léčivých přípravků).